• Wierzymy w nieomylność kanonicznej całości Pisma Świętego – Biblii – jako Słowa Bożego, natchnionego przez Ducha Świętego, które stanowi jedyną normę wiary i życia;
• Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego;
• Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy;
• Wierzymy w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele;
• Wierzymy w  Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale;
• Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską;
• Wierzymy w chrzest Duchem Świętym i dary Ducha Świętego;
• Wierzymy w  jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski;
• Wierzymy w  uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej, w odpowiedzi na modlitwę;
• Wierzymy w  zmartwychwstanie i życie wieczne;