Kościół Chrześcijański „Nowe Pokolenie” to kościół ewangeliczny o charakterze charyzmatycznym.

Jako wspólnota ludzi wierzących jesteśmy przekonani, że jedyny, prawdziwy Bóg żyje i pragnie, aby każdy człowiek żył pełnią życia, w miłości, pokoju, pojednany z Nim i z innymi ludźmi, aby mu się powodziło, miał szczęśliwą rodzinę i mógł realizować marzenia nie tylko swoje, ale, i przede wszystkim te, które są w sercu Boga.

Słowo Boże mówi:
„Bo moje myśli, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje- mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż drogi wasze.”

Księga Izajasza 55:8-9

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was- mówi Pan- myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was”.
Księga Jeremiasza 29:11-12

Słowo to jest podstawą naszego otwartego dzielenia się Dobrą Nowiną, Ewangelią. Każdy, kto doświadczył miłości Bożej, zmiany swojego życia i położenia, nie potrafi zachować tego tylko dla siebie. Ktoś kiedyś powiedział, że głoszenie Ewangelii to tak, jak gdyby żebrak mówił drugiemu żebrakowi, gdzie może znaleźć chleb.
Naszą misją jest budowanie wspólnoty chrześcijańskiej w oparciu o wartości zawarte w Słowie Bożym. Nie tworzymy nowej religii, ale nową kulturę i jakość życia, w której zwykły człowiek może doświadczyć mocy niezwykłego Boga, w odpowiedzi na modlitwę.
Ewangelia, którą przyniósł Jezus jest prosta, praktyczna i skuteczna. Bóg, który dał dla człowieka tak wiele obietnic, dotyczących zarówno obecnego, jak i wiecznego życia, i przypieczętował je krwią Swojego jedynego Syna, Jezusa, staje zawsze po stronie każdego, który Go szuka, przyjmuje i prosi z wiarą.

Wierzymy, że silny, zdrowy Kościół, zbudowany przez wzajemnie wspierających się ludzi, ma wielką rolę do odegrania w dzisiejszym świecie. W Kościele w którym liczy się każdy człowiek, bez względu na przeszłość, na pochodzenie społeczne, wiek czy płeć, możemy rozwinąć się we wszystkich dziedzinach życia, możemy spełniać swoje marzenia, oparte na miłości do Boga, w bliskiej relacji z Nim i z chęci służenia innym.

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy każdy z osobna, a także wszyscy razem, są ugruntowani na wiecznym, niezmiennym Słowie Boga, i przemieniani przez Ducha Świętego w obraz Jezusa Chrystusa, który jest Głową Kościoła.

Przeczytaj też: I Koryntian 1:26-31